Katthotellet

Katterna...

...bor i c:a 2 kvm. stora boxar med full takhöjd och liggbänkar. På nedervåningen har vi 13 boxar med egen rastgård ( också den c:a 2 kvm.) med klätterträd och liggbräda. På sommaren har vi även öppet på övervåningen -med ytterligare 13 boxar- där katterna har små balkonger. Radion står på hela dagen. Katterna utfodras med torrfoder och burkmat.

En dag på Katthotellet

En dag för katterna börjar vid 9 tiden med färsk mat och vatten och städning av boxar och kattlådor. Katterna får turas om att vara tillsammans med personalen när de pysslar i katthuset. Luckorna till rastgårdarna öppnas vid lämpligt väder på vintern, på sommaren har katterna tillgång till rastgård dygnet runt. Vid 16 tiden upprepas proceduren med mat och städning.

Våra krav på dig

Katter ska vara vaccinerade mot:
  • Kattpest - vart 3:e år
  • Kattsnuva - varje år

814
810